Bådene i ASR - kort beskrevet

Klubbens Materielforvalter fra 1996 til 2000, Lars Steen Hansen, skrev i Årebladet, marts 2000, nedenstående artikel om klubbens både.

"Man skal ikke være længe i ASR, før man lægger mærker til, at det materielforvalterens hjerte banker for, er vores inriggerbåde.

Den næste erfaring, man kan gøre sig, er, at jeg ikke holder dette forhold for mig selv. Men, - at jeg forsøger at mobilisere en entusiasme omkring bådende, som gør roning til mere end kropslig/fysisk udfoldelse.

At være roer kræver efter min opfattelse, udover fysik og teknik, også fornemmelse for - og opmærksomhed på materiellet. Og det ligger mig således på sinde, at du som roer får dig et forhold til... ikke bådene, - men til Ægir, Njord, Merc, osv. Du kommer derved til at mærke Ægir´s eller Jubi´s gode og dårlige sider, og du vil være i stand til at bedømme netop Ægir i forhold til dagens vejr og vind, mandskab og turens karakter. Og ikke mindst du bliver i stand til give dit besyv med hvis Ægir har pådraget sig en skade eller trænger til en justering.

I min bestræbelse på at få flere til "at tænke både", har jeg med glæde modtaget denne opfordring til at berette om bådene, deres tilstand og hvorledes jeg oplever dem. Jeg vil begynde med toérne og i den gamle ende, nemlig med Hof, vores ældste båd i drift.

HOF Historie: Hof er fra 1967 (25 års jubilæet) og skænket af et kendt dansk bryggeri. Hof har blandt en række roere været kultbåd, og har på den vis roet mange km. Løst regnet drejer det sig om 2 gange jorden rundt.
Egenskaber: Hof er en lille let og hurtig båd, der stiller store krav til styrmanden. Dens lasteevne er begrænset og qua dens hurtighed er den dårlig i bølger.
Stand: Hof er en meget gammel og skrøbelig dame, og skal behandles som sådan. Meget træ i Hof er mørt, hvorfor der ofte er småreparationer, som må udføres. I håb om, at vi kan have Hof et par år endnu, har vi reduceret Hof´s aktivitet, til kun at omfatte daglig roning. Hof er i sommeren 2008 blevet pensioneret.

MERC Historie: Merc er fra 1971 og altså også en gammel dame. Merc har i modsætning til Hof været den stabile båd på havnen, og har som sådan roet mange km. Blandt mange roere har Merc fået en ganske særlig status.
Egenskaber: Merc er en stor båd, der er uhyre stabil selv i store bølger.
Stand: Merc er, taget dens alder i betragtning, en båd i god stand. Denne vinter er der blevet skiftet et par svøb, og med opmærksomhed er der mange år tilbage i Merc.

ARCH Historie: Arch er fra 1973 og er som Merc båden, der tager det daglige slid på havnen.
Egenskaber: Arch er den af vore både der har det største forskib. Arch laster derfor meget og er klubbens bedste båd i store bølger.
Stand: Arch er en godt brugt båd, men har fået et løft under denne vinterklargøring, bla. har den fået nye og blå dæk. Vi forventer, at vi i nogle år endnu har en solid og stabil båd i Arch. Arch blev solgt til en nystartet roklub i danmark i 2006.
SCIENT Historie: Scient er fra 1982 og er det første forsøg på at bygge en kopi af Hof.
Egenskaber: Scient er den mest gennemsnitlige båd, vi har. Den klare bølger rimeligt, og den har en rimelig hastighed. Båden er udstyret med plastsvivler og kan derfor gå med kulfiber årer eller bigblades. Som kopi af Hof er den ikke faldet godt ud, idet den er større og betydelig tungere.
Stand: Scient er i god stand, og den har mange år tilbage. Scient er år tilbage desværre blevet overlakeret, og kunne trænge til en gennemgribende afrensning med efterfølgende nylakering.
AO Historie: AO er fra 1983 og er skænket af en kendt mølle i byen. AO er en Løgstør-båd, og er i form og finish anderledes end de fleste af vore andre både.
Egenskaber: AO er en lang og slank båd, med et stort forskib. En lang båd giver stor hastighed, og det store forskib giver stor sødygtighed. AO er derfor en velegnet båd til stort set alle formål. AO er i denne vinter blevet udstyret med plastsvivler, hvilket åbner op for større valgfrihed mht. årer.
Stand: Mht. AO er der fra værftets side ikke i den grad som på andre både kælet for detaljen. Alligevel er AO i fin stand, og vi har forsøgt at løfte den æstetisk denne vinter ved at skifte dens dæk. De er nu ASR-blå.
AUS Historie: Aus er ligeledes fra 1983 og er skænket af Aarhus universitets sport. AUS er som AO en Løgstør-båd.
Egenskaber: AUS er stort set identisk med AO, og er på den vis en god båd til næsten alle formål. Den er sødygtig, og laster godt. Og AUS har ligeledes fået plastsvivler, hvilket giver større valgmulighed mht. årevalg.
Stand: AUS er i fin stand og har i denne vinter også fået det æstetiske løft med nye dæk i ASR-blå farver. AUS er varig skadet under en reperation ved Odder Inrigger værft i 2007, den kommer nok ikke på vandet mere.
CIMBRIA Historie: Cimbria er fra 1984, og er den sidste båd fra Jensens bådværft i Risskov. Cimbria har levet et omskifteligt liv, idet den hurtig blev skæv, og der måtte laves visse tiltag for at rette den op. Cimbria har derfor skiftevis været ude og været inde i varmen som "den gode båd".
Egenskaber: Cimbria er en kort og forholdsvis lille båd. Alligevel er den forholdsvis sødygtig, og er meget hurtig. Også Cimbria er udstyret med plastsvivler, og kan derfor ro med kulfiberårer.
Stand: Cimbria er på trods af sine skævheder i fin stand.
NJORD Historie: Njord er er fra 1990, og er en standard kombi-langtursbåd fra Odder inrigger væft. Njord har levet et hårdt liv, idet den har været meget populær som langtursbåd, og fordi den har været udsat for flere alvorlige skader. På kaninlangtur 2003 gik en ko feks. op i båden for at slikke salt, og ødelagde derved flere bor.
Egenskaber: Njord er en lille, hurtig, men alligevel sødygtig båd. Njord er velproportioneret, og egner sig derfor til al slags roning... dog ikke i meget høje bølger.
Stand: Som følge af Njords hårde liv, og begynder- produktionsvanskeligheder på Odder inriggervæft har Njord fået mange sorte pletter.... den trækker vand. Det kan komme på tale med en større reparation, hvis udviklingen, eller resultaterne af det allerede trukne vand, viser sig at være fatale.

SYLFIDEN Historie: Sylfiden er fra 1994, og er resultatet af det tredje forsøg på at kopiere Hof. "Tredje gang lykkens gang", Sylfiden er i udformning og vægt tæt på at være identisk med Hof. Sylfiden er som Njord en Odderbåd.
Egenskaber: Sylfiden er en hurtig, og nogenlunde sødygtig båd. Den er en anelse større end Hof, og er derfor lidt mere stabil og sødygtig. Forskibet er forholdsvis spidst, hvilket giver hurtighed, men koster på sødygtigheden, især når den er lastet.
Stand: Sylfiden er i meget meget fin stand.

FRIGG Historie: Frigg er endnu et skud på stammen. Det er en Odderbåd bygget i 1998. Frigg skulle egentlig have været en kopi af Njord. Odder inriggerværft kom imidlertid i vanskeligheder, og kunne derfor ikke bygge båden, vi havde bestilt. I stedet tilbød værftet båden, som vi i dag kender som Frigg.
Egenskaber: Frigg er en usædvanlig kort båd, den har i særdeleshed et kort agterskib, imens den som Njord har et mere rundt og rummeligt forskib. Desuden er Frigg meget let, og resultatet er en båd, som er usædvanlig hurtig, usædvanlig sødygtig, men stiller store krav styrmanden, især mht. balance og evner til at holde båden stabil. Lastet er Frigg straks mere stabil.
Stand: Frigg er en usædvanlig smuk båd, den har dog desværre allerede været udsat for skader, den har også måttet gås efter med lakering, og skal i det hele taget holdes øje med. Frigg er den første båd, som helt er monteret op med krydskærvskruer, hvilket vi er nogen der er kede af. Men skruer med lige kærv er efterhånden fortid.

Frigg er indtil videre den sidste 2 er båd vi har fået fra Odder inriggerværft. Det værft som overlevede sine problemer i 1998, og som vi har en 4'er i ordrebogen hos. Vi har i de senere år valgt at købe både i Odder, fordi vi synes godt om Per Ambys forholdsvis små men velproportionerede både. Per Amby bygger desuden sine både med det æstetiske for øje, og en stor del roglæde skabes ved følelsen af at ro i de rene kunstværker.

Æstetisk kan Frigg fremhæves men også Mjølner. Mjølner kommer jeg nærmere ind på i min forsatte beretning om bådene i ASR, - jeg er nu kommet til 4'erne.

PSYCH Historie: Psych er fra 1972 og som mange af de andre ældre både en Jensen-båd. Psych har efter min mening været en overset båd. Og Psych er en tung båd, men i vandet ror den nu ganske godt. Specielt synes jeg, den skal have en chance efter at Christian Petersen mfl. lettede den for adskillige kilogram lak, og efter at vi gav den Åbos kaproningsårer.
Egenskaber: Psych er en meget lang, smal og relativ tung båd. Den lange og smalle form gør Psych til en meget hurtig båd, og med Åbos kaproningsårer kan den være svær at følge med. Men idet den er smal og samtidig tung skorter det på sødygtigheden. Psych i sø er en våd fornøjelse, så behøver jeg ikke sige mere.
Stand: Psych er en ældre båd, men dens alder taget i betragtning, er den i fin stand. Der er en del års roning tilbage denne båd. Psych blev solgt i 2004 til en anden roklub, som kun roer på søer, og de er meget glade for den.

DELFIN Historie: Delfin er fra 1974, og var i mange år den fortrukne 4ér til lang-ture. Og selvom vi har forsøgt få bygget en 4ér tilsvarende Delfin, er det endnu ikke lykkedes. Vi vil forsøge igen med båden, som vi har i ordrebogen i Odder.
Egenskaber: Delfin er en meget stor båd, ikke voldsom lang, men bred - især fortil. Med et stort bredt forskib og et forholdsvis lille agter har den uovertrufne egenskaber i høj sø, og på forunderlig vis skyder Delfin også god fart.
Stand: Delfin er en slidt båd, men denne vinter har vi forsøgt at få den halet lidt mere op på niveau. Delfin skal der være mange års roning i endnu.

ÆGIR Historie: Ægir er fra 1987 og er en af de første både som er bygget på Odder inriggervæft. Ægir er bygget til at ro stærkt, og er derfor smal med et lille forskib.
Egenskaber: Ægirs smalle skrog og lille forskib giver høj hastighed og elendig sødygtighed. I blikvand er Ægir ren førnøjelse, men i halve meters bølger og opefter er fornøjelsen våd. Ægir vil være den foretrukne båd i en kortdistancekaproning.
Stand: Ægir er medtaget, delvis som følge af begynderproblemer under bygningen på Odder Inriggervæft, og delvis pga. vores tidligere vedligeholdelsespolitik. Det er råd, der er problemet, og det viser sig især ved sømhullerne ved svøbene. I vinter har vi skiftet 9 svøb, og som følge råd, havde vi flere steder problemer med at kunne nitte de nye svøb på plads. Det kan blive aktuelt at skifte de 3 nederste bord i begge sider. Ud over det nok så alvorlige problem med råd, er Ægir i fin form, og hun bliver fulgt på tæt hold.

JUBI Historie: Jubi er fra 1992.... "Jubilæum". Jubi er købt for midler skænket os i forbindelse med 50-års jubilæet. Jubi er en båd, der ligner Ægir, men med et større forskib.
Egenskaber: Jubi er lang og smal, og det lidt større forskib gør den rimelig sødygtig. Den har dog et meget ret forskib, hvilket giver den en tendens til at hugge i bølger. Jubi er hurtig, og en af ynglingsdiskussionerne i ASR er hvorvidt Ægir eller Jubi er hurtigst.
Stand: Jubi bliver hvert år meget slidt, idet den ror meget. Og Jubi søger en, der vil tabe sit hjerte til den og nusse omkring den hen over sæsonen. Generelt er Jubi i fin stand. I 2008 har Jubi fået et sæt nye fiber åre.

MJØLNER Historie: Mjølner er fra 1996 og skulle egentlig ligne Delfin. Men Mjølner har sit bredeste punkt midtskibs og Delfin har sit næsten ved forskottet.
Egenskaber: Mjølner er en meget høj og meget stor båd. Men Mjølners storhed er ikke opbygget omkring forskibet, så i sødygtighed er den god, men ikke så god som Delfin. Til gengæld er Mjølner symmetrisk og meget let, det gør den hurtig, selv med meget bagage. Mjølner er ulastet en levende båd, der stiller krav til styrmanden.
Stand: Mjølner kom skidt fra start, idet den var udstyret med aluminiumskonsoller. De er tæret væk. Nu bliver den monteret op med rustfrit stål. Mjølner har lidt tendens til sorte pletter (utætheder ved nitter), og er under observation. Men ellers er den i meget fin stand, og Mjølner er en æstetisk nydelse.

BJERRUM Historie: Bjerrum er fra 2003 og er den sidste både som vi har fået bygget på Odder inriggervæft. Bjerrum er bygget til at ro langture, og er derfor bred med et meget bredt forskib.
Egenskaber: Bjerrums brede skrog og forskib giver en langsom båd med rigtig god stabilitet, hvis man er meget uligvægtig eller har dårlig balance er dette en god og sikker båd, den er derfor også god til begynder instruktion. I store modbølger vil Bjerrum hugge meget og 2er og 3er vil sidde og vibrer.Bjerrum er en udmærket langtursbåd.
Stand: Bjerrum er i fin stand, men blev under bygningen på Odder Inriggervæft noget for bred. Det er klubbens første limet båd, det gør den meget nem at rengøre.

RØMER Historie: Rømer er fra 2006, og er resultatet af at vi gerne vil have en super hurtig kaproningsbåd, Rømer er en 7 bors båd hvor der er tænkt meget over vægten af båden,så den ligger tæt på minimunsvægten af en 2er ved konkurencer.
Egenskaber: Rømer er en meget hurtig, og nogenlunde sødygtig båd. Forskibet er forholdsvis spidst, hvilket giver hurtighed, men koster på sødygtigheden, især når den er lastet.
Stand: Rømer er i meget meget fin stand.

GENEFKE Historie: Genefke er fra 2008. Den har fået navnet efter en tideligere roer og bestyrelsesmedlem gennem mange år. Han var bla andet drivkraften i at den store bådhal blev bygget, og at der derved blev plads til det piger i klubben. Genefke er som Rømer en 7 bors båd, dog er båden bygget med fuldt skvatbor, så den er fuldt godkendt til langture.
Egenskaber: Genefke er en hurtig, og nogenlunde sødygtig båd. Den er lidt mere stabil og sødygtig end Rømer. Forskibet er forholdsvis spidst, hvilket giver hurtighed, men koster på sødygtigheden.
Stand: Genefke er i meget meget fin stand.

Jeg har i min fremstilling af bådparken forsøgt at skitsere min subjektive opfattelse af den enkelte båd. Jeg har bevidst ikke skrevet om jeg opfatter båden er en K-båd eller en L-båd. Ifølge min filosofi bygger valget af båd, jo netop på den enkelte styrmands vurdering ud fra mandskab, vejr og tur. (For at få et jævnt slid på bådene er det desværre nødvendigt med tvungen bådrækkefølge, men Merc, Arch og Delfin kan altid vælges udenom rækkefølgen, hvis vejret kræver det).

Jeg har ligeledes undladt at nævne skader på de enkelte både, men her efterfølgende vil jeg alligevel tage fat i en skadetype, - nemlig.... "bordskader som følge af at man klemmer åren under essingen"

Vi havde i 1999 6 bordskader af denne art. Bordskader af denne type skyldes mangel på koncentration i og omkring roningen. Det kan være roerne, som har deres opmærksomhed rettet i anden retning, det kan være styrmanden, der ikke er opmærksom på bølger eller andet (urolige roere), der vipper båden, eller det kan simpelthen skyldes, at man er draget ud i for dårligt vejr.

Jeg synes, at bordskader i disse mængder er uacceptable, og dermed peger jeg på, at en del af disse bordskader er forskyldte, og at skylden er sjusk fra underskrivende styrmands side. Den underskrivende styrmand skal inden enhver rotur vurdere vejret, båden, mandskabet og sin egen evne til at bede om koncentration.

Nogle både har nemmere ved at få denne skade, hvilket er Frigg, Sylfiden, Njord, AO, Cimbria, Jubi, Mjølner og Ægir. Årsagen hertil er, at disse bådes bredde er kritisk i forhold til den gearing af årerne vi ønsker. Tendensen hænger desuden sammen med, at de fleste af disse både er udstyret lette årer (lette årer er sværere at styre i vind og sø).

Ingen både er friholdt fra at kunne få disse skader, men i Merc, Arch og Delfin er det næsten en umulighed. Og disse både må som nævnt tages udenfor bådrækkefølge.

Af disse 6 bordskader i 1999 blev kun een rapporteret. Det siger noget om, at bådene ikke bliver gået nok efter før og efter roturene. Bådene skal altid gås efter, og skal nøje undersøges, hvis man på roturen har roet på noget, eller en åre har været i klemme. En åre der har været alvorlig i klemme under essingen resulterer altid i en bordskade.

Uden rapportering ved vi ikke præcist hvad bordskaderne er opstået ved. Vi ved dog, at ud over bølgeroning er sejlads for træsejl en oplagt årsag. Ved sejlads for træsejl, ved vi fra tidligere, at der er stor risiko for skader, hvis åreskæftet låses lige under essingen, og vi har netop fundet en skade i Njord som skyldes, at åreskæftet har været fixeret i læderremmen i spændholdet. Der er derfor kun en forsvarlig måde at sejle for træsejl, hvilket er at lægge åreskæftet på essingen og fixere den med knæhaserne.

Med denne lille indføring i "kendskab til bådene" håber jeg at flere vil tænke.... men også få lyst til selv få bådene længere ind under huden.

Og til at stimulere denne interesse vil materieludvalget i den kommende sæson være mere udfarende..."

Historien her på siden er blevet opdateret af Langturs chef Morten Ulrik Christensen i sommeren 2008.