Vores farvand

Udstrækning

Daglig roning foregår både på Århus Bugt og på Brabrandsøen. Vores daglige rofarvand strækker sig fra Norsminde i syd over Kalø Vig i nord til Molshoved i øst. I vinterperioden er der kun åbent for vinterroning fra Århus Havn til Studstrup og i begrænset omfang på Brabrand Sø. Det må kun foregå i roligt vejr og der er kun få både til rådighed. Rochefen og Langturschefen bekendtgør ved opslag i klubben, hvornår der må roes i de forskellige farvande (læs mere i klubbens reglementer).

Vind og vejr

Vejrudsigt og aktuelle observationer om farvandet:

Århus Havn

Små havne i vores daglige rofarvand