DET LILLE HUS PÅ HAVNEN...

Artikel fra "Årebladet" nr 1, 1998 af Torben Noer

I forbindelse med samlingen af klubbens historiske baggrund på ASR's homepage, dukker mange interessante fakta og betragtninger op. Klubben har netop fejret sin 55 års fødselsdag, den 3. december 1997, og selve klubhuset kan den 30. maj 1998 også fejre 55 års fødselsdag. Dette var bestemt ikke intentionen med det "midlertidige" hus, hverken fra klubbens stifter Otto Bjerrum, eller de senere formænd.

Ved den første henvendelse til Havneingeniøren i oktober '42, angående en plads til klubhuset, fik man anvist et areal med eget slæbested på vandsiden af Fiskerivej, lige efter svinget. Der var dog det forbehold, at man kunne risikere, at skulle flytte, idet der var planer om en havneudvidelse og et skibsværft på stedet. Dette var imidlertid ikke de eneste problemer. Krigen medførte stor mangel på byggematrialer, specielt træ og cement, hvorfor brugen af cement måtte begrænses til 100 sække som gik til fundamentet. Til trods for at man kalkulerede med at en stor del af materialerne ville blive doneret var budgettet på mindst 80.000,-, hvilket skulle dække opførelse af huset og indkøb af både. Ikke problemfrit at fremskaffe under en krig! Tegningerne til huset blev lavet af DSR's husarkitekt Ove Mandrup Poulsen (se understående). Som tegningerne viser var der oprindeligt projekteret med en 1. sal. Tyskerne satte imidlertid som krav at huset ikke måtte overstige 3,85 i højden, samt at det skulle flyttes 7m til siden. At projektere med en 1. sal, mente Bjerrum endvidere også var økonomisk urealistisk. Desuden var tyskerne bange for at "senere kommandater ville give en reprimande for beliggenheden". Derfor blev næste tilbud, en ledig grund ved siden af ARA. Her mente havneingeniøren at man kunne opføre et intermistisk klubhus. Dette fik Bjerrum til at protestere idet "et intermistisk hus ikke ville kunne løse selv stærkt begrænset opgaver indenfor vor klub" og "vore medlemmer vil utvivlsomt falde fra, ligesom en tilgang ville udeblive, hvis det ikke var muligt at give bedre kår, end de trange forhold et sådan hus ville give".

En grund blev tilbudt af Havnen, på den østlige side af Århus Roklub, med fælles ponton, men blev afslået af flere årsager og ASR ansøgte nu om en plads i den nordligste ende af havnen. Den største hindring for dette var Havnens betænkeligheder ved en permanent bygning på denne plads og ASR tilbød derfor at bygge et intermistisk hus, for at komme igang (vi er nu henne i slutningen af marts '43). ASR fik afslag på dette med henvisning til planer om havneudvidelse og fik nu istedet tilbudt en grund ved siden af ARA. Bjerrums kommentar til dette var "en ussel løsning" men da man hellere ville dele anløbsplads med fiskere end med andre roklubber, blev det ved det. Klubben kunne herefter kun 2 mdr. senere byde velkommen til indvielsen søndag d. 30. maj 1943. Som det går med så meget andet, er det intermistiske med tiden blevet permanent.....