Universitetsmatchen Aarhus-København

En af hovedtankerne bag Otto Bjerrums stiftelse af ASR var ideen om at lave en dansk pendant til Cambridge-Oxford dysten. Da ASR så var startet op i foråret 1943 var det noget af det første man brugte kræfter på. Krigen og problemer med aktiviteten (roforbud i havnen og materielmangel) forhindrede imidlertid matchen i flere år. I 1947 kom den 1. match dog i gang. Søndag d. 21. september 1947 blev den første studentermatch imellem Københavns og Aarhus Universitet afviklet og begge klubber så frem til en lang række af tradionsrige matcher. Matchen strakte sig over en bane på 2000 m i Københavns Havn, der roedes i 4-årers outrigger, og for Århus Universitet (ASR) roede: Irving Rask Knudsen, P. Halkier Sørensen, Poul Ring, H.C. Lorentzen med Carl Rasmussen som cox. Resultatet af denne første match blev at Københavns Universitet (DSR) sejrede i tiden 7.52, medens Århus Universitet (ASR) brugte 8.04. Efter matchen fulgte det traditionelle ceremoniel (i forbindelse med den årlige match mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Højskole) med taler af Professor Hakon Lund for Århus, der håbede på revanche for Aarhus-studenterne ad åre. Om aftenen festedes der i DSR’s bådehus, hvor bl.a. Aarhus Studenter Roklub deltog med formanden, statsaut. revisor Otto Bjerrum i spidsen.

I 1948 led ASR stadig af opstartsproblemer – hovedsagligt økonomiske. Klubben rådede ikke over en outrigger og skulle låne en båd for at kunne træne til universitetsmatchen. Desuden var det svært at få en mand til at træne klubbens medlemmer, uden at få en øre for det. Så universitetsmatchen blev ikke til noget det år. I stedet lykkedes det dog for ASR’s mandskab at komme til Åbo til klubbens første internationale start! (se denne beretning). Heller ikke i 1949 lykkedes det, formentlig af økonomiske årsager, at få stablet matchen på benene.

Men i 1950 trådte Dagbladet Politiken hjælpende til og sikrede økonomien og Universitetsmatchen Aarhus – København blev endelig skabt. "Århus studenterroere tog sig på glimrende måde af det praktiske og formede en såvel sportslig som propagandamæssig strålende ramme om begivenheden (17. september). Det blev en meget spændende match - og trods omlægning af banen grundet østenstorm vandt vi efter en jævnbyrdig kamp over de 1900 meter. Tiderne: København 5,58, Århus 6,02. Chefredaktør Hasager overrakte den strålende sejrsfakkel i sølv og elfenben (se nedenstående billede), og den begivenhedsrige dag afsluttedes med en animeret middag på Århus Universitet. Man noterede professorens kærlighed til roidrætten i flere værdifulde taler. Der var fakkelfest i parken og dans lige til skibets afgang. Det var vel en dag!" (citat: DSR's årbog 1950).


Politikens vandrepræmie i universitetsmatchen Aarhus-København

I 1951 var begivenheden henlagt til Københavns Havn, den 23. september, og der blev satset kraftigt på at det skulle blive en af sæsonens store sportsbegivenheder. Det blev fint efterårsvejr og titusinder af tilskuere mødte op. Løbene blev transmitteret af Statsradiofonien og Gunnar Nu-Hansen kommenterede. Distancen på 2000 meter blev vundet af DSR i 6,53, mens ASR brugte 7,02. For Århus roede C. A. Nørgaard, O. Rübner-Petersen, Jørgen Christensen, Børge V. Blønd, K. Kappel Jensen, Jørgen Selst, Frantz Dahl og Erik Hjøllund med H.P. Myrup som cox. Bagefter var der middag på universitetet, med taler af rektorer fra begge universiteter, samt af chefredaktør Hasager, Otto Bjerrum og formand for D.F.f.R.


Universitets- & Studentermatchen, Langelinie 1951

Den 14. september 1952 måtte ASR efter et spændende løb, med mange tilskuere, igen se sig slået (denne gang på hjemmebane) mens det d. 20/9-53 blev til et meget knebent nederlag i København (6.37,3 til DSR og 6.37,9 til ASR!). Som sædvanligt blev matchen efterfulgt af middag på universitetet med diverse taler, efterfulgt af fest i klubhuset.


Opløbskampen i Universitetsmatchen, 1953

1954 blev således året hvor det skulle lykkes ASR at vinde Universitetsmatchen for første gang, og tilmed overbevisende. DSR's formand Gudmund Schack havde overmodigt udfordret til en bestyrelsesmatch, som DSR også tabte. DSR tab af pokalen skyldtes uden tvivl at man havde undervurderet ASR’s styrke på trods af det tætte opløb året forinden. ASR havde lånt Århus Roklubs træner, Carl Johan, og dette gav ASR blod på tanden rent kaproningsmæssigt. Universitetsmatchen var i disse år også på højdepunktet, både med hensyn til medie- og tilskuereinteressen.
Kaproningsstemning?


Hurwitz og revisor Bjerrum, Århus 1954

DSR’s hold lagde træningen i faste rammer og vandt igen året efter d. 18/9 1955 og igen d 16/9 1956. Det kunne se ud til at styrkeforholdet imellem de 2 klubber ikke er helt sportslig interessant, men af beretningen fra løbet i 1956 kan man læse at der er tale om jævnbyrdige matcher, hvor København kun vinder med en eller få meter.


Universitetsmatchen 1955 – København vinder knebent foran Århus

I 1957 blev matchen afholdt i København med opløb udfor Langelinie – Politiken stod for en stor del af arrangementet hvor omkring 6.000 tilskuere mødte op. Desværre var ASR-roerne en tur i havnen på en træningstur dagen forinden og havde måtte skifte en mand ud og resultatet blev da også at København igen vandt. Om aftenen efter den traditionelle fest i Gobelin-salen/DSR’s klubhus blev præmierne overrakt af chefredaktør Stephensen – Otto Bjerrum fik en trøstepræmie på 1.000,- til udbedring af den skade man havde lavet på Skjolds otter!


1957 – København i spidsen

Århus indledte 4 gode år i 1958 ved at vinde og i 1959 endda meget overlegent på Langelinie i strålende solskin og under overværelse af mange tilskuere. (se evt. dette års beretning). I 1960 var matchen tilbage i Århus havn, for sidste gang. De to klubs ledelser havde indset at den stigende trafik i de 2 havne umuliggjorde en sportslig forsvarlig afvikling af matchen. Men ved at flytte matchen væk fra havnene var man også klar over det tab der ville komme i tilskuere interessen, idet havnene lå som naturlige samlingspunkter for mange mennesker. ASR vandt igen, denne gang fordi DSR’s båd sank (se beretning fra 1960). I 1961 havde man lagt matchen længere ind i Københavns havn (omkring Lange- og Knippelsbro) for at undgå trafikproblemer – igen vandt ASR på grund af tekniske problemer hos DSR (åren knækkede, se beretningen fra 1961) – men da uheldet indtraf førte ASR dog allerede med en del, mens DSR forsvarede sig med at åren knækkede fordi DSR satte spurten ind.

For at få en bedre sportslig afgørelse var dysten i Århus i 1962 henlagt til Brabrand sø. Da DSR havde tabt i 4 år i træk trænede man med en hidtil uset energi. For at undgå de sportslige kedelige resultater ved tekniske problemer, havde man aftalt omstart i sådanne tilfælde. Det blev der brug for at en skinne på ASRs båd sprang løs. Men i omstarten lykkedes det DSR at hjemtage pokalen i efter en klar sejr (se beretningen fra 1962). I 1963 lykkedes det ikke at arrangere matchen af forskellige årsager. I 1964 var matchen i Københavns området flyttet ud på Bagsværd Sø, hvor DSR sejrede overlegent. Flytningen betød som ventet at tilskuere interessen dalede kraftigt og dette har sammen med flytningen fra Århus havn til Brabrand Sø nok givet arrangementet dødsstødet mht. tilskuere og medie interessen.

Universitetsmatchen 1964, Bagsværd Sø (old boys hold i baggrunden…)

I 1965 var matchen igen ramt af tekniske uheld idet begge både sank et par hundrede meter før mål på Brabrand Sø! Igen viser Brabrand Sø sig ikke at være et ideelt sted at henlægge kaproning, på grund af det meget åbne land omkring. Her er Bagsværd Sø ideelt med skovene omkring.

Universitetsmatchen, Brabrand sø, 1965 – søen var noget ujævn og begge både sank...

Efter Københavns sejr i 1966 på Langelinie (matchen var henlagt hertil idet DSR fejrede 100 års jubilæum og man håbede på noget mere publicity i den forbindelse), er det igen ASR’s tur til en succesrig række år. ASR vinder fra 1967 6 år i træk. 1967 var ellers 100 året for DSR’s oprettelse, men da ASR ikke havde vundet i 5 år var ASR meget sultne! Da DSR ydermere taber den lige så traditionsrige ølstafet i 1968 refereres det at mandskabet skal udvælges med større omhu fremover! Matchen indgår nu ikke mere i DSR’s kaproningsberetning i årbøger – noget man må tolke som værende fordi denne match ikke længere betragtes i kaproningssammenhænge og mere er en motionsmatch med prestigen at ro for. I 1973 lykkedes det så DSR at vinde igen og denne gang endda overlegent på Bagsværd Sø. På trods af en god fest bagefter er der svigtende interesse fra forskellige sider og matchen har i det hele taget været svær at stable på benene og man begynder at overveje at afskaffe den, da resultatet ikke står mål med anstrengelserne. I 1974 vinder København igen, men da dette højdepunkt i den akademiske idrætsverden ikke en gang kan tiltrække nogle repræsentanter fra universiteterne (det er jo en universitetsmatch) besluttes det at ro matchen en sidste gang i 1975. I det hele taget lider de akademiske matcher vældigt i disse år. Studentermatchen imellem Københavns universitet og Danmarks Tekniske Højskole holdes kun i live ved kunstigt åndedræt og ved de Nordiske Akademiske Mesterskaber møder kun DSR op!

Politiken havde ikke længere interesse eller økonomisk baggrund for at gå videre med matchen og da de 2 universiteter stod lige i 1975, med hver 12 sejre, valgte Politiken at trække sig ud og de 2 klubber valgte herefter at forsætte matchen som et rent klubopgør i stedet – dog måtte der ikke bruges eliteroere. I 1985 viste Aalborg Roklub interesse for matchen og denne blev udvidet til at omfatte alle landets universiteter/centre – det er dog kun Ålborg der har vist interesse.


1947

København

1962

København

1975

Århus

1950

København

1963

Ikke roet

1976

København

1951

København

1964

København

1977

København

1952

København

1965

Begge sank

1978

Århus

1953

København

1966

København

1979

Århus

1954

Aarhus

1967

Århus

1980

København

1955

København

1968

Århus

1981

Århus

1956

København

1969

Århus

1982

København

1957

København

1970

Århus

1983

København

1958

Aarhus

1971

Århus

1984

København

1959

Aarhus

1972

Århus

1985

København

1960

Aarhus

1973

København

1986

Ålborg

1961

Aarhus

1974

København

1987

Ålborg


Matchen er ikke roet siden 1987 og aktuelle stilling er altså:

København 20 sejre
Århus 15 sejre
Ålborg 2 sejre

Ét løb endte uafgjort da både Århus’ og Københavns båd sank.

Der har endvidere været et forsøg på at supplere matchen med et løb for damehold – men dette har ikke båret frugt.

Matchen stoppede ikke af nogen specifikke årsager, måske af mangel på interesse fra de enkelte klubbers side. Fra ASR’s side har der dog sikkert været problemer med både at finde mandskab og både til matchen. Da ASR har udviklet sig igennem 80’erne og 90’erne til at være en ren motionsklub og ikke råder over en otter mere, har man derfor også været sikker på at tabe. I slutningen af 90’erne blev kaproningen så småt startet op igen og måske vil ASR en dag igen have kræfter til at udfordre DSR ?

Torben Noer