Brudstykker af ASR’s historie

Fortalt af Hans Peter Myrup, medlem siden 1946.

Klubben blev startet op i 1942 på initiativ af revisor Otto Bjerrum efter inspiration af Danske Studenters Roklub (DSR) i København, der også støttede oprettelsen med vejledning og med både. Desuden blev båden “DFfR” skænket af DFfR. Nogle af de første både var “Svea” og “Nord”, som begge var af fyrretræ og derved meget tunge.

Klubben blev indviet 30. maj 1943 og gik derved en svær tid i møde, med roforbud i havnen, mørklægningstid og flytning af bådene, da man var bange for at sabotage imod jernbanen skulle gå udover klubben (der som bekendt ligger lige op ad banen).

Klubhuset bestod fra starten kun af det ene hus - det nuværende klublokale var også bådhal. Selve klublokalet lå dengang i det nuværende herreomklædningsrum og da der skulle være plads til en 4'er i bådhallen, stak spidsen ind i klublokalet! I det nuværende dameomklædningsrum var der omklædningsrum og pissoir. Så selv om klubben stadig lider under dårlige pladsforhold, må forholdene siges at være forbedret.

I 1950'erne faldt aktiviteten til lavpunktet. Der var dårlig moral og behandling af bådene, der samtidig var utætte på grund af manglende brug, og H.P. Myrup blev selvbestaltet matrialeforvalter på grund af de miserable forhold. Desuden blev forureningsproblemerne i Bugten efterhånden for alvor slemme. Der var et tykt mørkt, brunt tæppe af slam over hele bunden og det meste af stranden, på grund af udledningerne fra byen. Dette er dog forbedret igen op igennem 60'erne - 80'erne, således at bunden og stranden igen fremstår som i 40'erne, med rent sand og hvide kammuslinger.

Klubbens weekendhus i bunden af Kalø Bugt, ikke langt fra Kalø Borgruin, 1947

Turerne gik hovedsagligt til Bellevue og Åkrogen, hvor der begge steder var spisesteder. Det skal lige tilføjes at det var kriminelt at gå for tæt på den Permanente....Lørdag og søndag gik turerne til Skødshoved og Moesgård eller til klubbens “sommerhus”, en gammel jernbanevogn, der var placeret på Følle Strand (se ovenstående billede). Her blev der overnattet og man gik lørdag aften til dans på Kaløvig Badehotel. Blæste det op til søndag, var det bare ærgeligt - man havde ikke råd til hjemtransport af båden på lastbil og den skulle derfor roes hjem. Båden “Oecon” måtte kun bruges til disse ture. Endelig blev der også roet ud til syd for Åkrogen, hvor klubbens formand, Bjerrum, havde sommerhus og altid var meget gæstfri. De folk der roede mest var i disse år oppe på 600-800 km om året. Her er der altså også gået inflation i tallene (med den 5.000 km rekord der blev sat i 1997). En delforklaring kan være, at det dengang ofte var svært at “sætte hold”.

Forholdet til de andre klubber var godt, specielt Risskov, Odder og naboklubben, ARA. Nogle gange blev der lånt piger fra ARA, hvilket engang medførte roforbud til de uheldige herrer fra ASR, da Bjerrum opdagede dette, for “der er intet sted man har mindre brug for kvinder, end i en robåd!” skal Bjerrum have udtalt. (Her er der igen gået inflation i tingene - i 1997 var 65% af de nyindmeldte kvinder...) Denne tvist om kvinder i ASR medførte til sidst formandsskift i 1964 og investering i blandt andet et rigtigt toilet. Kvinderne i 60'erne var meget suveræne i konkurrencer med andre klubber, især i langdistancekaproninger.

Uddannelse var meget svævende i forhold til hvad vi kender til idag. Instruktion blev givet af de gamle bestyrelsesmedlemmer på må og få. Der var kun privat instruktion og kun et par ture og så var man nærmest k-styrmand. Kanindåb var der kun lidt af, men er siden forsvundet helt. Der blev da også kun taget meget få nye medlemmer ind i 50'erne. L-ret blev erhvervet ved selvstudium, fulgt af en eksamen hos Kredsen på det gamle badehotel på Lindevangs Allé i Risskov. Der lå både i haven til eksamensbrug og der var også skriftlig eksamen.

I stil med Oxford-Cambridge dysten blev der etableret en dyst i 8'er imod DSR 1 gang om året og denne dyst blev som noget af det første transmitteret i TV, med Gunnar Nu Hansen som kommentator. Desværre stødte bådene sammen under en af disse dyster i 1951 og Gunnar Nu tildelte fejlen til Århus-bådens uskyldige styrmand (det var DSR der glemte at “dreje”). I 1952 fandt kampen sted i Århus Havn, og klubben høstede megen ros i “Stiften” fordi man havde installeret højtaler langs hele molen. Desværre tabte vi.

Fra klubbens 25 års jubilæumsfest, 2.december 1967
Gudmund Schack (DIF formand), Otto Bjerrum (ASR's stifter), Carl Aage Nørgaard (ASR's formand)

I 1968 kunne klubben så holde 25 års jubilæum, med stor buffet på Universitet serveret på en 8'er (se ovenstående billede). Klubbens stifter og forhenværende formand, Otto Bjerrum, blev tildelt Ridderkorset og klubben fik en ny båd af Carlsberg - Hof.

Klubben har altid været forskånet for de store ulykker og de gode fester har altid været et kendetegn ved klubben, Således strømmer folk til idag, nogle alene på rygtet om festerne. I 50'erne var der ingen piger, men dem lånte man så i ARA.