Hvordan bliver jeg medlem?


Har du roet før?

Har du ikke roet før?

Mød gerne op på ét af informationsmøder i marts måned, hør om klubben og bliv skrevet op. Eller henvend dig til instruktionschefen. Du skal fremskaffe et overflytterbevis fra din tidligere roklub - til gengæld vil du blive taget med ud af en af vores instruktører et par gange, så du lærer klubben at kende. Og så kan du frit ro i ASR. Nogle rettigheder kan overføres direkte, men ikke alle. ASR holder hvert år informationsmøder i marts måned. På de to identiske informationsmøder præsenterer vi klubben og alle de fremmødte får en lige chance for at blive skrevet op og komme i gang med instruktion som de første i sæsonen. Inden informationsmødet er der derfor ikke mulighed for at blive skrevet på en venteliste - så det gælder om at møde op!
Så har du lyst til at ro i ASR? Og nåede du ikke informationsmødet? Så tøv ikke med at henvende dig til instruktionschefen og forhøre dig. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at du kan komme i gang med at ro hurtigst muligt!