Kontingent

Kontingentet i sæson 2011 er følgende:

Læs mere om hvad kontingentet indeholder på dette opslag

Allerede medlem ?

Hvis du er medlem på 2. år eller mere, vil du modtage en opkrævning via Betalingsservice i ugerne op til fristen. Denne betales på normal vis som du betaler opkrævninger fra Betalingsservice. Du skal IKKE overføre penge til klubbens konto, med mindre det er efter en eksplicit aftale med kassereren.

Nyt medlem?

Er du nyt medlem har du ret til 2 prøveinstruktionsture, hvor du på den 3. tur skal du fremvise kvittering for betalt kontingent til din instruktør. Alle nye medlemmer skal betale nøglegebyr på 50 kr, da det vil give dig fri adgang til klubben. Husk, du SKAL skrive dit medlemsnummer, medlemstype og nøgle i betalingsinfo, da din betaling ellers ikke bliver registreret korrekt. Bankinfo: Registreringsnummer: 2211 Kontonummer: 0722288319 (Nordea)

Ved indmeldelse efter 1. september betales der halvt kontingent.

Spørgsmål rettes til kasserer@asr.dk

Hvad er der blevet af alt det gamle?

Klubben fik i 2010 fået nyt regnskabssystem og medlemsdatabase. Det letter arbejdet for vores kasserer og sekretær, som ikke længere skal bruge meget tid på at stemme indbetalinger og medlemskabstyper af hvert år - hvis ellers vi som medlemmer hjælper til med at holde vores medlemsoplysninger ajour og følge de nye procedurer for indbetaling. Hjælp din bestyrelse - så kommer den også ud og ro!