Beretning fra materialekurset, d. 20. - 21. nov. 1999  

  - illustreret i tekst og billede

  -------------ooo-------------

Lørdag, d. 20. november 1999, mødte 10 morgenfriske ASR'ere på fiskerihavnen i Århus og i løbet af kort tid var AO, AUS, Jubi og Psych anbragt på traileren som derefter satte kurs mod bådebygger Per Amby i Odder. Forude venter materialekurset, hvor målet hovedsageligt er at lære udskiftning af dug og bord. Per Amby er mangeårig underviser på DFfR´s materialekurser og vi skulle nu møde modul 1 og 2.

Materialekurset skiller sig ud fra de foregående ved, at vi selv medbringer vores egne både. Det giver de fordele, at kvaliteten af arbejdet formentlig bliver højere, arbejdet bliver mødt med en større entusiasme og samtidig får ASR udført nogle essentielle reparationer på materiellet.  

Beretningen indeholder en del billeder, som kan tage lidt tid at hente ind.

Scroll videre ned gennem siden og mød ASR'ere in action!!

Ulrik Viberg

  -------------ooo-------------

per 1.jpg (26556 bytes) Per Amby byder velkommen og kort tid efter er vi i gang med værktøjet og bådene.
toanmo3.jpg (28946 bytes) Efter at den gamle dug er afmonteret på AUS, så går Torben, Anders og Morten i gang  med at tilpasse og montere den plade som den nye inspektionsluge skal monteres i. Som det ses, er det et stykke arbejde der kræver meget omhu.

Både AUS og AO har nu inspektionsluger ved agterrummet.

ma2_1.jpg (41678 bytes) Nu hvor AUS alligevel har sit skvatbord afmonteret, er Martine i gang med at skrabe den løse lak af. 

Egentlig var det meningen, at der alene skulle skiftes dug og monteres inspektionsluge på AUS, men når de forskellige løsdele bliver afmonteret, er det tydeligt at mange af dem trænger til en kærlig hånd.

mie1.jpg (26491 bytes) Lugekarmen, på AUS, er ligeledes afmonteret og her sørger Mie for en grundig klargøring.

Mie indså dog hurtigt, at det med at bruge     sandpapir kan tage alt for lang tid. Derfor fandt hun snart andre metoder, som gik ud på at bruge varmepistol og en afpudser drevet med trykluft      - hvilket er anderledes effektivt! Det satte så meget gang i afpudsningen, at stort set alle i værkstedet smagte cedertræ, hver gang vi sank vores eget spyt. Cedertræ har en yderst karakteristisk aroma. Men flot blev Mie´s afpudsning.  

ka2_1.jpg (26346 bytes) Her er arbejdet kommet så langt, at Katrine fæstner den blå dug som fordæk på AUS.

Fastgørelsen sker med små kobbersøm, som sørger for at dugen lukker helt vandtæt ind til forummet. Arbejdet går dels ud på, at sømmene skal sidde på en lige række, at de har samme afstand indbyrdes og at dugen strækkes ud, så den er glat over det hele.

mid2_1.jpg (56794 bytes) Mens Per Amby tager sig af aktiviteten i værkstedet, sørger hans hustru for, at kursusdeltagerne ikke sulter.

Peter og Ellen er hurtige til at finde ud af, at der er lune frikadeller m.m. De to herrer til venstre deltager også i kurset og kommer fra København.

peel2_1.jpg (26359 bytes) Peter og Ellen er teamet som står for udskiftning af bordet på Jubi.

Der er vigtigt, at alle flader er beskyttet med lak og derfor bliver selv de mindste lister behandlet.

pet2_1.jpg (31624 bytes) Som kronen på værket giver Peter en sidste gang lak på det nye bord.

Forud er gået mange timer med tilpasninger m.v., men resultatet er heller ikke udeblevet.

nielsole22.jpg (31282 bytes) Bordskiftet på Psych begynder med, at det gamle bord tages af. Niels Ole frigør forsigtigt det gamle, fordi det skal bruges som skabelon til det nye bord. Forinden er nittehovederne slebet væk, som det ses af de lodrette slibninger på bordet.                                                                    Der er påfaldende stor forskel på det gamle og nye bord. Når det nye bord er tilpasset, så de er identiske med hinanden, så opleves det gamle som væsentlig tungere og slapt, mens det nye er let og spændstigt.
nielsole33.jpg (38688 bytes) Det nye bord er monteret. Forud er der udført et stort tilpasnings- arbejde, bl.a. er der høvlet en fals, så bordet ude agter danner en naturlig overgang til det underliggende bord og der er lavet et "blad", hvor det nye bord flyder sammen med det bestående.                                               Særligt helt yderst i agterrummet er bordet svært at nitte, fordi her er der næsten ingen plads til hverken at hamre nitterne sammen eller til at arbejde med armen og hånden inde i agterrummet.

Den oprindelige dug skal strækkes, sådan den igen sidder pænt, men der er bare ikke ret meget dug at tage fat i med fingerne.

ul2_1.jpg (29208 bytes) Lugekarmen på Psych monterer Ulrik igen, mens Per Amby inspicerer et eller andet. Men hvad?
psych færdig (38184 bytes) Psych er fiks og færdig for denne gang og er igen klar til at indtage Århus bugtens vande i den kommende sæson.
udenfor 2.jpg (61728 bytes) ASR-holdet flankeret af Per og Claus Amby.

Bådene er igen læsset på traileren, med kurs mod Århus.

En spændende weekend er til ende - tøj og næsebor er fyldt med slibestøv - til gengæld er vi beriget med gode erfaringer ud i det materielle.

-------------ooo-------------