ASRs reglementer

"New Millennium Edition - Y2K proof!"


Artikel i Årebladet okt. 1999

Det startede med en henslængt bemærkning - "reglementerne kunne måske godt trænge til at blive frisket lidt op" - og nu har bestyrelsen vedtaget et sæt nye reglementer på bestyrelsesmødet d. 19. september 1999.

De hidtidige reglementer er blevet til gennem skiftende bestyrelsers overvejelser, og led efterhånden af en udpræget grad af 'knopskydning'. Jo mere man læste i dem, desto flere spørgsmål rejste der sig om hvorvidt de enkelte ting nu også var gældende, om det kunne formuleres lidt bedre, om der ikke manglede noget - og om de ikke kunne stilles lidt mere konsistent op. Efter en del paragraf-gymnastik, omrokeringer, hypotetiske overvejelser og lange diskussioner (bl.a. med Gorm P., tak for assistancen!), resulterede disse overvejelser i en gennemgribende opdatering og præcisering af klubbens reglementer. Vi hævder ikke at der hermed er sat punktum for yderligere overvejelser og tilrettelser. Men nu skulle de i hvert fald være år 2000-sikre.....

Kendere af den præcise formulering af de tidligere reglementer vil bemærke, at der er ryddet en del op i reglementerne for de daglige K-farvande, således at de nu stemmer bedre overens med virkeligheden... Og vi har søgt at opbygge reglementerne for ro-ret, K-ret og L-ret nogenlunde ens. Samtidig er der kommet nogle nye reglementer til, der ikke tidligere har været nedfældet på skrift, men ikke desto mindre har eksisteret i én eller anden form, fx. reglement for ro-ret, K1-ret og instruktørret. Desuden er reglementerne for K-rettighederne gjort mere præcise mht. kravet for at påbegynde instruktion og bevilling af den pågældende. Den måske mest mærkbare ændring fra de tidligere reglementer er, at det nu er et krav, at nye medlemmer skal aflægge åre/veste-prøve, før ro-ret kan bevilges. Dermed undgår vi bl.a. at 'spænde ben' for os selv når vi står til fællesroningen og gerne vil sydpå, men ikke må, fordi der liiige er en kanin, der ikke har aflagt prøven.

Der er således ikke sket noget banebrydende nyt med reglementerne. Men der er ikke desto mindre god grund til at læse dem og reflektere lidt over dem. De er en kilde til besvarelse af mangt et spørgsmål, fx. i forbindelse med instruktion. Det er faktisk slet ikke så tosset læsning! God fornøjelse!

De tre paragraf-roere

Birgitte Herløv
Christian Petersen
Michael Troelsen