Love og regler i ASR

Reglement for roning på Brabrand Sø

§1

Der kræves S-ret for at ro alene på Brabrand Sø. Har en roer ikke S-ret, skal denne enten ro i en båd med to eller flere roere, hvoraf mindst én har S-ret, eller der skal minimum være to både på vandet samtidig, hvoraf der i den ene er en roer med S-ret. Kaproningschefen kan give enkelte roere dispensation fra kravet om S-ret for at ro alene på søen, såfremt disse har bevist, at de mestrer roning i scullerbåde på forsvarlig vis. Dispensationen gælder kun for roning på Brabrand Sø og i forbindelse med udenbys regattaer og kan til enhver tid genindkaldes.

§2

Der må roes på Brabrand Sø året rundt, dog med visse skærpelser i tidsrummet fra standerstrygning til standerhejsning, jf. reglement for vinterroning. Roning skal foregå inden for det område, der er afgrænset af Brabrand Rostadions baner. De fastsatte trafikregler for roning på Brabrand Rostadions baner skal til enhver tid respekteres. Det påhviler den enkelte roer på Brabrand Rostadion løbende at orientere sig om de gældende forholdsregler på søen.

§3

Kaproningschefen kan ved opslag skærpe regler for brug af klubbens materiel på Brabrand Rostadion.

§4

Der må gerne instrueres til sculler-ret (S-ret) Brabrand Sø, men der kræves minimum to ture på Havnen, før S-ret kan opnås. Der henvises til klubbens reglement for S-ret. Der må ikke instrueres til ro-ret på Brabrand Sø. Der henvises til klubbens reglement for ro-ret.

§5

Turen indskrives i roprotokollen med angivelse af turens mål, ansvarlig styrmand og deltagere.