Love og regler i ASR

Reglement for roning i korttursfarvand K1, K2 og K3

§ 1.

Det daglige korttursfarvand omfatter følgende strækninger:
K1-farvand: Havnen - Egå Marina - Kaløvig Bådhavn - Vosnæs Pynt - Rosenholm Bådlaugs bro (vest for Ugelbølle Hoved). Det er forbudt at ro i Den permanente Badeanstalt.
K2-farvand: Havnen - Moesgård Strand - Norsminde Havn. Det er forbudt at ro i Århus Havn og Giber Å.
K3-farvand: Havnen - Aakrogen - Skødshoved - Skødshoved Landningsplads - Knebel Vig - Nappedam - Kalø - Ugelbølle Hoved.

§ 2.

Der må roes i K1-farvandet året rundt, dog med visse skærpelser i tidsrummet fra standerstrygning til standerhejsning, jvf. reglement for vinterroning. K2- og K3-farvandet åbnes af rochefen ved opslag i klubben og lukkes ved standerstrygning.

§ 3.

Det er ikke tilladt at påbegynde en tur i tidsrummet mellem solnedgang og til én time før solopgang. Båden skal følge kystlinien medmindre bundforholdene hindrer dette. For al roning i K-farvand gælder DFfR's langtursreglements § 5 vedr. materiellet. For roning i K2- og K3-farvand gælder desuden DFfR's langtursreglements § 3 stk. 2 og 3 samt § 4 stk. 8 vedr. generelle krav og turens afvikling.

§ 4.

Endagsture i de daglige K-farvande roes under ledelse af en styrmand med minimum den respektive korttursstyrmands-rettighed, K1-, K2- eller K3-ret.

§ 5.

Turen indskrives i roprotokollen med præcis angivelse af turens mål og deltagere.