Love og regler i ASR

Reglement for roning i det daglige langtursfarvand

§ 1.

Det daglige langtursfarvand omfatter følgende strækninger:
1: Havnen - Aakrogen - Skødshoved - Skødshoved Landingsplads - Molshoved (vejen fra Isgård).
2: Havnen - Aakrogen - Ny Egå. Roning på Ny Egå er kun tilladt i 2-årers inrigger i perioden fra 15. juli til standerstrygning.

§ 2.

Endagsture roes i dette farvand med en stående langtursbevilling, efter at langturssæsonen er åbnet jvf. ASR's langtursreglements §2. DFfR's Langtursreglement gælder også for roning i det daglige langtursfarvand.

§ 3.

Turene indskrives i den almindelige roprotokol med præcis angivelse af turens mål og deltagere. Turene indskrives ikke i langtursprotokollen.