Love og regler i ASR

Reglement for instruktør-ret

§ 1

Styrmænd, der har gennemført et af bestyrelsen godkendt instruktørkursus, kan bevilges instruktørret.

§ 2

Instruktørret kan tidligst bevilges i roerens 3. sæson. Overflyttere, der har haft instruktørret i en anden klub, kan dog bevilges instruktørret i deres 2. sæson i ASR.

§ 3

Instruktørret bevilges af instruktionschefen.