Love og regler i ASR

Reglement for K1-ret

§ 1

Enhver instruktør kan instruere til K1-ret.

§ 2

Instruktionen omfatter:

§ 3

Instruktion til K1-ret kan påbegyndes, når roeren har ro-ret og har roet min. 150 km. K1-ret kan bevilges, når roeren har roet min. 300 km. Afsluttes instruktionen ikke på én sæson, skal roeren have roet min. 75 km i den sæson, hvor instruktionen afsluttes, før K1 kan bevilges.

§ 4

K1-ret kan bevilges af en vilkårlig instruktør.