Love og regler i ASR

Reglement for K2-ret

§ 1

Instruktører med L-ret må instruere til K2-ret.

§ 2

Instruktionen omfatter:

§ 3

For at modtage instruktion skal roeren være minimum 2.års-roer og have K1-ret. K2-ret kan tidligst bevilges roeren i dennes 2. sæson, når vedkommende har roet minimum 1000 km i alt eller efter d. 15. august. Instruktionsturen til Norsminde skal være givet samme år, der tildeles K2-ret. Der kan ikke tildeles K2-ret til roere, der kun har været sydpå een gang.

§ 4

Ansøgning om K2-ret skal indgives til uddannelseschefen. K2-ret bevilges af uddannelseschefen og formanden i fællesskab.