Love og regler i ASR

Reglement for K3-ret

§ 1

Instruktører med langtursstyrmandsret må instruere til K3-ret.

§ 2

Instruktionen omfatter:
 • To instruktionsture Kalø Vig rundt, hvor der instrueres i passage af Kalø Slotsruin ved Rønnen, bundforhold langs kysten (specielt ved ruinen, på flakket og ved Skødshoved), samt indsejling til Knebel Vig.
 • Een instruktionstur til Skødshoved Landingsplads.
 • Forevisning af pejlepunkterne for overfarten Åkrogen-Skødshoved og Skødshoved-Åkrogen og pejling med kompas.
 • Deltagelse i K3-kursus eller langtursstyrmandskursus.
 • § 3

  For at modtage instruktion skal roeren være minimum 3.-årsroer og have K2-ret. Instruktionsturene skal være afviklet i den sæson, hvor K3-retten tildeles.

  § 4

  Ansøgning om K3-ret skal indgives til uddannelseschefen. K3-ret bevilges af uddannelseschefen og formanden i fællesskab.