Love og regler i ASR

Reglement for roning i outrigger på Havnen

I: Scullerroning

§ 1

Rochefen åbner scullersæsonen ved opslag i klubben.

§ 2

Rofarvandet for sculler omfatter strækningen Havnen - Egå Marina.

§ 3

Sculler må roes af styrmænd med S-ret.

§ 4

Det er ikke tilladt af foretage landgang på åben kyst eller ved bro langs kysten. Det er dog tilladt at foretage landgang ved HEI's pontoner i Egå Marina. Det er ikke tilladt at lægge en sculler på pontonen. Sculleren skal bæres direkte fra og til bukke eller vogn.

II: Roning i gig

§ 1

Rofarvandet for gig omfatter strækningen Havnen - Kaløvig Bådhavn.

§ 2

Endagsture i gig foregår under ledelse af en styrmand med S-ret. I dobbelt-gig skal den anden roer have mindst R-ret (ved vinterroning - bemærk reglement for vinterroning).

§ 3

Det er ikke tilladt af foretage landgang på åben kyst eller ved bro langs kysten. Det er dog tilladt at foretage landgang ved pontonerne i Egå Marina og i Kaløvig Bådhavn.