Love og regler i ASR

Reglement for ro-ret

§ 1

Enhver instruktør kan instruere nye medlemmer til ro-ret. Instruktionen må kun foregå inden for K1-området.

§ 2

Under instruktionen skal det nye medlem:

§ 3

Der skal aflægges svømme- og åre-/vesteprøve før ro-ret kan bevilges.

§ 4

Ro-ret kan bevilges af en vilkårlig instruktør, når det nye medlem har gennemført minimum syv instruktionsture og skønnes at beherske ovennævnte færdigheder. Overflyttere kan dog nøjes med færre instruktionsture.