Love og regler i ASR

Reglementer for sculler-instruktion og rettigheder

Reglement for B/H/S1-ret

§ 1

B/H/S1-retten giver ret til at ro sculler alene.

§ 2

For at opnå B/H/S1 skal man opfylde følgende kriterier.

§ 3

B/H/S1-retten bevilges af kaproningschefen

Reglement for for B/H/S2-ret

§ 1

for B/H/S2-retten giver ret til at ro sculler med den begrænsning, at der skal være to til at løfte og håndtere båden på land samt til og fra vandet.

§ 2

Kun instruktører med scullerinstruktørret kan instruere til for B/H/S2-ret.

§ 3

Scullerinstruktionen omfatter:

§ 4

Forudsætninger for instruktion:

§5

Forudsætninger for frigivelse:

§ 6

Instruktionen til rettigheden skal færdiggøres på én sæson.

§ 7

B/H/S2-ret kan bevilges af en vilkårlig instruktør med scullerinstruktørret, når roeren har gennemført det påkrævede antal instruktionsture og skønnes at beherske ovennævnte færdigheder.

§ 8

Styrmandsrettigheder:

Enhver med B kan tage en 2x, man er frigivet til, ud med enhver roer, med minimum ro ret. For at være styrmand på 4x+-/4+-/8+ skal man gentagende gang under overvågning udføre overbevisende styrmands sessioner, hvilket omfatter færdighederne i outrigger instruktion, eksklusivt vælteprøve. For at styre en 8+ uden for en lukket bane kræves desuden K1 styrmands-ret.