Love og regler i ASR

Regler for brug af srgl og navnetræk

Aarhus Studenter Roklubs segl og navnetræk må kun gengives i situationer, der har direkte tilknytning til Aarhus Studenter Roklub.

Seglets og navnetrækkets udseende må ikke ændres. Der må ikke tages elementer ud af seglet, ligesom segl og navnetræk ikke må gengives spejlvendt. Kun de elektroniske udgaver, der er beregnet hertil, må skaleres op eller ned.

De elektroniske udgaver af segl og navnetræk må IKKE anvendes til at designe brevpapir, der ligner Aarhus Studenter Roklubs officielle brevpapir. Ønsker man at anvende roklubbens design af brevpapir, skal man henvende sig til bestyrelsen.

Alle tvivlstilfælde vedrørende brug af seglet afgøres af formanden og næstformanden efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

/Bestyrelsen, 8. september 2004