Love og regler i ASR

Reglement for vinterroning

§ 1

I tidsrummet fra standerstrygning til standerhejsning gælder reglement for roning i korttursfarvand K1, K2 og K3 med nedenstående skærpelser.

I: Vinterroning i inrigger

§ 1

Vinterroning i inrigger omfatter strækningen Havnen - Egå Marina - Kaløvig Bådhavn.

§ 2

Vinterroning i inrigger må kun foregå under ledelse af en L-styrmand eller en K3-styrmand, som har fuldført L-kursus.

§ 3

Vinterroning må kun foregå i både, der ved opslag er afsat til vinterroning. Vejret skal være roligt og der skal være rimelig sigtbarhed (dvs. ingen roning i mørke eller tåge). Ved eventuel drivis eller lignende ophører tilladelsen til vinterroning.

II: Vinterroning i outrigger på Havnen

§ 1

Vinterroning i outrigger omfatter strækningen Havnen - Egå Marina - Kaløvig Bådhavn.

§ 2

Vinterroning i outrigger på havnen må kun foregå i gigbåde.

§ 3

Vinterroning i gig må kun foregå under ledelse af en L-styrmand eller en K3-styrmand, som har fuldført L-kursus. Alle gig-roere skal have S-ret. Roning skal foregå iført redningsvest eller svømmevest.

§ 4

Vinterroning må kun foregå i både, der ved opslag er afsat til vinterroning. Vejret skal være roligt og der skal være rimelig sigtbarhed (dvs. ingen roning i mørke eller tåge). Ved eventuel drivis el. lign. ophører tilladelsen til vinterroning af hensyn til bådene.

III: Vinterroning i outrigger på Brabrand Sø

§ 1

Vinterroning i sculler på Brabrand Sø må kun foretages af styrmænd med S-ret.

§ 2

Roning skal foregå iført redningsvest eller svømmevest, og der skal minimum være to både på vandet ad gangen. Ved vinterroning i andre outriggere skal minimum halvdelen af besætningen have S-ret.

§ 3

Ved roning i singlesculler eller dobbeltsculler skal der minimum være to både på vandet ad gangen.

§ 4

Vinterroning må kun foregå i både, der ved opslag er afsat til vinterroning. Vejret skal være roligt og der skal være rimelig sigtbarhed (dvs. ingen roning i mørke eller tåge). Ved eventuel drivis el. lign. ophører tilladelsen til vinterroning.