Kaproning i ASR

Klubben har gennem tiden været repræsenteret ved mange kaproninger og regattaer. Fælles for deltagelserne har været, at det har været et entusiastisk bådhold, der mest af alt selv har stået for organiseringen af deltagelsen. Bådlån, transport mv. er sket for deltagernes egen regning, akkurat som havde det sker på langture. Det princip hylder vi stadig - og det til trods har vi i de senere par år haft flere medlemmer med DM-medaljer om halsen! Så ønsker du at træne til kaproning, er muligheden der, men det kræver din egen indsats - også på det organisatoriske og økonomiske plan. Har du spørgsmål og ideer, så henvend dig til Kaproningschefen!

Praktiske informationer

De praktiske information om kaproningen (herunder tilmeldingsdoodles) kan findes på kap.asr.dk.

Brabrand Rostadion

Klubben har adgang til det kommunalt ejede Brabrand Rostadion.

Otter Grand Prix

Ønsker du at deltage i DFfRs Otter Grand Prix? Så henvend dig til Kaproningschefen!

Læs mere på siden for Otter-GP

Orienteringsroning

I 1999 Introducerede ASR Orienteringsroning i Kalø Vig. Det blev siden afholdt i 2002 og vender tilbage igen i 2004. Læs mere på siden for Orienteringsroning