Brabrand Rostadion - outriggerroning

| Om Brabrand Rostadion | Vinterroning på Brabrand | Projekt Outrigger | 8GP | Styrketræning | Historie | Brabrand Sø | Brugerudvalget  |

Om Brabrand Rostadion

Brabrand Rostadion er en fælles facilitet for alle roklubber i Århus. Den ligger i det nordvestlige hjørne af Brabrandsøen, mellem Brabrand-stien og søen, ca. 7 km fra Århus centrum. Fra stadion er der mulighed for at ro på en 2000 meter bane, som strækker sig over næsten hele søens længde. Søen er særdeles velegnet til roning i outrigger.

ASR har udstationeret 6-7 outriggere (fra 1x til 8+) på rostadion. Disse både står til rådighed for alle medlemmer med scullerret på ligefod med bådene på havnen. Der gælder dog nogle specifikke regler på søen, så har du ikke været der før, så kontakt Kaproningschefen eller et andet medlem, der jævnligt ror på søen.

Adressen er:
Brabrand Rostadion
Vandværksvej 14
8220 Brabrand
Tlf: 8626 0298

Otter Grand Prix (8GP)

ASR har siden 1999 stillet med et hold til DFfR´s landsdækkende Otter Grand Prix. Om vinteren foregår det i hold på otte roere, der med ét ergometer dyster mod andre hold i forskellige discipliner.

Om sommeren består et Otter Grand Prix hold af otte roere, der hver skal ro to løb ved hver regatta. I første omgang ror to roere i hver deres singlesculler (1x), to roere ror i en dobbeltsculler (2x) og fire roere ror i en firer med styrmand (4+). I anden kaproning ror alle sammen i en otter med styrmand (8+).

Grand Prix´et afvikles om sommeren over tre runder udvalgte steder i landet, og det samlede antal point giver placeringen i divisionen. Et hold kan ikke tage sin placering i vinterturneringen med til sommerturneringen og omvendt - de er to af hinanden uafhængige konkurrencer.

Læs mere om klubbens aktuelle deltagelse på siden for 8GP.

Vinterroning på Brabrand

Til vinterroning på Brabrand har vi afsat færre både. Hvilke både, det drejer sig om, bekendtgøres ved opslag på rostadion. De andre både er rigget af pga pladsmangel. For at må vinterro i singlesculler skal man have scullerret, være iført svømmevest og der skal være min. to både på vandet ad gangen.

Brabrand om vinteren - styrketræning og bordtennis

Brabrand rostadion har også noget at byde på om vinteren. Et motionsrum med roergometer, diverse vægte til styrketræning, sauna og bordtennis rum, samt et glimrende køkken.

Træningsfaciliterne står til fri rådighed hele året, men bliver flitigst brugt i vinter halvåret. Her er der mulighed for at træne målrettet eller blot (forsøge) at holde formen. Se i kalenderen her på hjemmesiden, hvornår ASR har reserveret motionsrummet.

Lidt historie

Alle, som roer sculler på havnen, véd, at det alt for ofte ikke er muligt - eller kun meget lidt sjovt, at ro på bugten... Det kunne de også fortælle i '30erne, hvor der i Aarhus Roklub opstod et ønske blandt kaproerne om nogle bedre træningsfaciliteter for outriggere. Brabrand Sø lige uden for Århus var helt klar et naturligt sted at anlægge en rigtig kapronings-bane.

I slutningen af 30'erne byggede således både Aarhus Roklub og det ny-stiftede ARA hver et primitivt hus ved søen, og den første kaproningsaktivitet kom i gang.

Efter krigen, hvor bla. ASR var kommet til, var interessen for Brabrand ikke minsket. Med et ønske om en jysk udgave af Bagsværd Sø, gik klubberne sammen om at bygge et fælles, moderne kaproningsanlæg. I 1952 kunne man indvie Brabrand Rostadion. I årerne derpå kunne Århusianske roere fremvise flotte resultater ved både danske og internationale mesterskaber. Søen blev endvidere skueplads for den prestigefyldte "Brabrand regata", der idag er en saga blot.

I 1975 blev huset istandsat og udvidet. I 1978 overtog kommunen faciliteterne og dermed det økonomiske ansvar. Udover de fem roklubber har tre kajak klubber og et fritidshjem glæde af faciliterne.

Om vinteren, hvor ro-aktiviteten af gode grunde er lav, er bådhallen omlagt til petanque-bane.

Læs mere om rostadions historie på historiesiderne

Brabrand Sø

Brabrand Sø Søen er en naturlig lavvandet næringsrig sø, beligende i Århus Ådal. Efter den sidste istid for ca 10.000 år siden var Århus Ådal en lavvandet fjord. Grundet landhævning og sedimetering af udvasket materiale blev søen dannet. For ca. hundrede år siden gik søen ca 1 km længere vest på, vandet var klart og bunden fyldt med bundvegetation. Grundet en voldsom tilførsel af materiale som følge af intens landbrug i efterkrigstiden, herunder udretning af åer og vandstandssænkning, er søen langsomt blevet fyldt op. Gennemsnitsdybden i søen er ca 1 meter. I 80' begyndte man at skrabe mudder af bunden, hvilket fjernede en forestående trussel i form af tilvoksning.

Det er ikke kun roere, som har glæde af søen. Søen har et meget rigt fulgeliv, som gør den meget interessant for ornitologer. Brabrandstien, som går hele vejen rundt om søen, bliver fligtigt brugt af forskellige naturnydere og motionister.

Yderligere information om søen på http://home10.inet.tele.dk/golles/brabrand/

Brugerudvalget

Brugerudvalget ved Brabrand Rostadion består af repræsentanter for de forskellige brugergrupper på stadion (rosport, kajak, petanque mfl). Har du konkrete spørgsmål til rostadions faciliteter, så kontakt bKaproningschefen eller en fra kaproningsudvalget.