Generalforsamling torsdag den 15/11

Som tradionerne og vedtægterne foreskriver afholdes der generalforsamling torsdag den 15. november 2012 kl. 17. VFF giver en øl eller vand til alle fremmødte og der bliver arrangeret fællesbestilling af mad, så man ikke er sulten under ASR's ordinære generalforsamling kl. 19. samme aften.

Dagsorden:

 1. Øl, vand og bestlling af mad
 2. Formalia
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 3. Formanden aflægger beretning
 4. Kassereren fremlægget regnskab og beretning
 5. Valg af
  1. formand
  2. kasserer
  3. meninge medlemmer
  4. suppleanter
  5. revisor
  6. revisorsuppleant
 6. Behandling af indkome forslag
 7. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være VFF's bestyrelse i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 8. november.

Velfærdsforeningen

På denne side

Velfærdsforeningen (VFF i daglig tale) er en underforening, der har til opgave at støtte det sociale liv i klubben. En af vores primære opgaver er således at holde klubbens fester, men det er dog langt fra eneste vi laver. Vi støtter fx alle grillarrangementer, der er åbne for alle klubbens medlemmer, med kul og salat. Derudover står VFF også for salg af ASR t-shirts samt øl og sodavand.

Har du et forslag til hvad VFF kan gøre for det sociale liv i klubben, så sig endelig til. Alle forslag er velkomne, hvad end det er forslag til fester, foredrag, andre arrangementer, eller om det er noget vi kunne købe til klubben. Bare send en mail eller tag en snak med os når du ser os.

Vores klub, vores velfærd!
Har du en idé til, hvordan vi kan gøre det endnu federe at være roer i ASR, så skriv en mail med din idé. Vi kræver ikke at idéen er gennemtænkt, finasieret eller velformuleret. Alt har interesse.
Giv din mening til kende
Vi lærer kun, hvis vi bliver gjort opmærksomme på vores fejl. Vi har holdt mange fester, men det er ikke ensbetydende med, at vi gør det på den mest hensigsmæssige måde. Alle kommentarer er velkomne særlig ris – du må gerne rose os hvis du finder det passende :)
Bliv medlem
Medlemmer af VFF er med til at bestemme hvilke arrangementer vi skal holde og hvad overskuddet fra arrangementerne skal bruges til. At blive medlem er ikke det samme som at skulle have fast ansvar til festerne. VFF fungerer nærmere som en tænketank for det, der gør ASR til en fantastisk klub. Interesseret? Kontakt formanden per mail, sms, over en øl.

Retningslinjer for fester

Disse er blot retningslinjer, men vi følger dem i langt de fleste tilfælde. Hvis der sker væsentlige ændringer vil det blive annonceret i ASR-Nyt sammen med festen.

Annoncering
Tidligst muligt og bredest muligt, dog mindst en måned før. ASR-Nyt og Klubaftener vil indeholder så meget information som vi nu har.
Tilmelding

Indtil videre sker al tilmelding på opslag i klubben men der arbejdes på en alternativ løsning. Der gælder samme regler for tilmelding til fester som for fælleslangture: Når tilmeldingen ophænges skriver alle fremmødte sig selv på og først derefter kan de skrive deres rovenner på.

På tilmeldingen skal man skrive sit medlemsnummer samt sit navn. Hvis ikke begge dele skrives på betrages tilmeldingen som ugyldig og det står enhver anden frit for at strege vedkommende ud og skrive sig selv på. Hvis andre skriver dig på, så husk at give dem dit medlemsnummer!

Ophængning
Torsdag to uger før kl. 19:00. Møder man op her vil man ofte kunne tilmelde sig på en computer og ens oplysninger vil derfor med garanti være læselige (og se fortrykte ud).
Nedtagning
Oftest mandag eller tirsdag i samme uge som festen, men kan afhænge af fx mad udefra. Se opslaget.
Afmelding
Hvis tilmeldingssedlen stadig hænger i klubben skal du blot strege dig. Hvis den er taget ned er din tilmelding bindende hvilket betyder, at du kommer til at betale, medmindre en anden roer tager din plads. Der er ofte en venteliste eller et par sene tilmeldinger, så det er ikke ofte man kommer til at betale.
Sen tilmelding
Skriv en mail til vff@asr.dk eller kontakt formanden. Hvis der er plads får du en, men der er ingen garantier. Se ovenstående.
Fortrykte tilmeldinger
Der er kun mulighed for at blive fortrykt hvis man tager ansvaret for en gruppe eller hvis man laver noget specielt sammen med andre, fx Tjenerstab og Julekor. I ASR-Nyt meldes ud hvilke poster man kan ønsker og skulle flere ønske den samme post vælger vælger VFF blandt disse. Posterne besættes en uge inden tilmeldingen ophænges, så din tilkendegiven skal sendes til vff@asr.dk inden da.

Sprut til spontane fester

Vi er glade for det store sociale engagement, der er i klubben og for alle de fester og andre arrangementer, det kaster af sig. Vi vil derfor gerne støtte disse arrangementer. Man kan derfor benytte sig af, at der altid står et par flasker sprut i sprutskabet. Der er dog nogle retningslinjer, der skal observeres:

Hvis man kan overtale en person fra bestyrelsen til at lave og bemande en egentlig bar, så kan der købes drinks enkeltvist. Gode argumenter tæller fx "Jeg hælper med at stille frem og rydde op" samt "Du drikker naturligvis (hver anden) gratis".

Kontakt VFF

Du kan kontakte hele VFF (og altså ikke kun bestyrelsen) på vff@asr.dk. Alle idéer modtages med kyshånd på denne mailadresse, selv hvis du ikke er helt sikker på, at vi er de rette at spørge.

Alle der har lyst kan komme med på vff@asr.dk, de skal blot kontakte formanden.

VFFs bestyrelse

I det daglige administreres VFF af egen bestyrelse, men arbejdet koordineres naturligvis med klubbens bestyrelse. VFFs bestyrelse vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen og består i dag af:

Mailadresser findes på Medlemssiderne.

Det foreningsteksniske

VFFs kontooplysninger kan findes på medlemssiden under "Andre foreningsoplysninger".