Klubben ASR

Aarhus Studenter Roklub blev stiftet i 1942 og er én af de tre roklubber, der har til huse på Fiskerihavnen i Århus. Klubben blev stiftet med det formål at styrke studenterroningen ved universitetet, men er idag en klub for mennesker med meget forskellige baggrunde. Størstedelen af medlemmerne er aldersmæssigt i 20'erne og i 30'erne. Man skal ikke være studerende for at blive medlem. Vi ydmyger ikke vores kaniner ved at kaste dem i havnen, men lader dem i stedet vise deres duelighed til at arrangere årets største fest: Kaninfesten!

Bestyrelsen

Klubbens bestyrelse vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen. Har du noget på hjertet, så henvend dig!

Udvalg

Udvalgene samles om forskellige opgaver - kontakt dem, hvis du har en idé, et ønske eller lignende!

Medlemmer

En side forbeholdt klubbens medlemmer. Siden kræver password. Find det i klubben!

Årebladet

Årebladet er vores klubblad. Kontakter, deadlines og artikler.

Bådene

Hvilke både ror vi i? Læs om vores både og behandlingen af dem!

Klubbens love og regler

Love og regler for Aarhus Studenter Roklub.

Historie

Klubbens historie siden stiftelsen i 1942.

Kilometerstatistik

Talmateriale for de senere års ro-aktivitet.