Aarhus Studenter Roklubs historie

Opstart af en roklub

Aarhus Studenter Roklub blev stiftet i 1942, men forud for denne dag gik mange tanker og handlinger, besværliggjort af den tyske besættelse – alligevel lykkedes det at stable en roklub på benene. Læs her hvordan det skete!

ASR 1942-1960

ASR’s første tid var præget af besættelsen og de deraf mange restriktioner og mangler – roklubben kom dog i gang. Læs beretningerne fra de første 18 år – om opgang og nedgang.

ASR 1960-1980

ASR 1980-2002

Endnu ikke skrevet...

Kaproningen i ASR

Klubben blev jo startet blandt andet med en match imellem DSR & ASR for øje. Den kom også i gang og blev i 50’erne en stor succes. Aktiviteten på dette område har svunget en del, men er i de senere år kommet i gang igen.

Brabrand Rostadion

ASR’ere færdes for det meste på Århus-bugten, men klubben har også del i Brabrand Rostadion, hvor kaproningen er henlagt. Hvordan kom det op at stå ?

Formænd


Klubbens indvielse, 30. maj 1943

Kilder