Aktiviteter i ASR

Aarhus Studenter Roklub byder på et væld af aktiviteter - vi ror primært i både af inrigger-typen, som er hurtige og meget søstærke. Klubben råder over 16 inriggere, som bruges flittigt - ASR er én af de mest roaktive klubber i Danmark. Vi har desuden en håndfuld outriggere, som også bruges jævnligt, ikke mindst på Brabrand Rostadion.

Fællesroning

I rosæsonen er der fællesroning fra klubhuset hver tirsdag kl. 17 og søndag kl. 14.

Langtursroning

Mange medlemmer i klubben er inkarnerede langtursroere - og klubben har været de fleste steder langs de danske kyster. Læs mere på siden for langture

Sportsroning

I en stor del af sæsonen arrangerer vi sportsroning mandag fra klubhuset. Her mødes man til en tur af cirka en times varighed med fuld fokus på selve roningen og høj puls. Dem der vil være med tilmelder sig så dagens koordinator kan sætte bådholdene på forhånd. Bådene sættes hurtigt i vandet og holdene træner koncentreret intervaltræning ved hjælp af fastlagte træningsprogrammer.

Kaproning

Ud over roning på bugten har ASR adgang til en glimrende kaproningsbane på Brabrand Sø. Brabrand Rostadion ligger ca. 7 km. vest for Århus og byder på en 2 km kaproningsbane i smukke omgivelser.

Sæsonen 2011 er under planlægning. De faste træningstider vil formentlig blive mandag og onsdag.

Læs mere på siden for kaproning

Orienteringsroning

I 1999 Introducerede ASR Orienteringsroning i Kalø Vig. Det vendte tilbage i 2002 og 2004 og vi forventer, det vil fortsætte i de kommende år.
Læs mere på siden for Orienteringsroning

Individuelle ture

Vel størstedelen af alle turene - sæt selv et hold og dyrk lige den form for roning, du vil!

Vinteraktiviteter

Om vinteren er der en række aktiviteter for ASRs roere, bl.a. svømning, volleyball og indendørs roning.