Langture i ASR

Hvad er en langtur?

Langture er ture, der går uden for det daglige rofarvand. Vi pakker båden med forskelligt grej, mad, tøj og sovepose, og drager afsted. Udgangspunktet kan være så godt som alle steder, hvor der er vand. Turene strækker sig typisk over et par dage, og indeholder ofte mange af naturcampinglivets charmerende sider: trangia, havregrød, pulverkaffe og vådt tøj - og Irish Coffee i bålets skær. Ikke desto mindre - eller måske netop derfor - udgør langtursroning en stor del af medlemmernes roaktivitet.

DFfRs udstationerede både

Motions- og turudvalget under DFfR har en hjemmeside med mange L-ressourcer, bla. en oversigt over DFfRs udstationerede både.

Langtursgrej

Klubben råder over en del langtursgrej, der står til fri afbenyttelse for medlemmerne: telte, trangia, værktøj mv. Kontakt langturschefen for yderligere spørgsmål.

Pakkelister og tips

Hent et forslag til en pakkeliste her: langtursudrustning.pdf.

Søkort

Klubben råder over en del søkort, der med tiden gerne skulle dække alle danske kyster. Står du og mangler et søkort, så kig i bestyrelsesrummet eller kontakt et medlem af bestyrelsen. Alternativt kan du prøve på at får fat i "Det levende Søkort", en fremragende CD-rom, der desværre ikke ugives længere, eller du kan prøve at spørge dig for på Hovedbiblioteket eller Statsbiblioteket - begge steder råder over en del samlinger.

Om de danske farvande

Før du tager afsted er vigtigt, du orienterer dig om det farvand, du skal igennem. Det kan du med fordel gøre i Roernes Farvand, som er en samling beskrivelser af de de danske kyststrækninger. Skal gennem et område, der er markeret som skydezone, så kig på efterretninger for søfarende hos Farvansdsvæsenet. Rettelser til søkort og megen anden nyttig information findes hos Kort- og Matrikelstyrelsen:

Transportforsikring

Skal du transportere en af vores både over land skal den transportforsikres - det er dit eget ansvar, at sørge for, at en transport er forsikret, så undersøg altid, om en påstået forsikring på en transport også dækker i dit tilfælde. Klubbens forsikringer dækker IKKE transport - ingen af klubbens både er transportforsikrede (vores nyere både er kaskoforsikrede, men policen gælder ikke for transport over land). I klubben findes både forsikringspapirer og en liste over bådenes forsikringssummer (via medlemmssiden). Du kan udskrive det nødvendige transportforsikringspapir herfra (i pdf-format). Kontakt materielforvalteren hvis du er i tvivl.

L-reglement

For alle ture i ASR gælder DFfRs langtursreglement og ASRs langtursreglement. Se nærmere på dem på siden for klubbens reglementer.

Langturs-beskrivelser

Beretninger fra de søfarende:

  • Kattegat Rundt 2004
  • Østersøen Rundt 2003
  • Skanderborg-Århus 1998. Hvorfor køre den lige vej, når man kan ro en omvej?
  • Fyn Rundt 1999 - 500 km i sommerens hede
  • Här ni roet frän Dänmark? Den svenske skærgård, 1999
  • 564'eren - eller forsøget på at nå rundt om Vendsyssel